Algemene voorwaarden - BRABANTS FEESTVERHUUR NV


HUUROVEREENKOMST

 1. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Brabants Feestverhuur NV. Bij niet inlevering hiervan, worden de gehuurde goederen aan nieuwwaarde aangerekend.
 2. De klant erkent de gehuurde goederen in goede staat te hebben ontvangen. Brabants Feestverhuur NV adviseert de klant om de gehuurde goederen bij afhaling of levering te controleren en na te tellen. Melding van schade, breuk, of tekorten worden na inlevering van de gehuurde goederen niet meer aanvaard.
 3. Bij afhaling door de klant is laden of lossen ten laste van de klant zelf. Assistentie en medewerking bij het laden of lossen door onze medewerkers is een service die we bieden naar onze klanten toe, echter geen verplichting.
 4. Last-minute bestellingen of aanpassingen (binnen de 72u voor afhaal -of leverdatum) kunnen te allen tijde geweigerd worden door Brabants Feestverhuur. Indien deze aanpassingen of bestellingen worden doorgevoerd is dit een gunst van onze medewerkers, en geen recht van de klant. Brabants Feestverhuur heeft hoe dan ook te allen tijde het recht afhaling of levering te weigeren. De goederen blijft te allen tijde eigendom van Brabants Feestverhuur waardoor de klant er geen aanspraak op kan maken.
 5. Het laden of lossen van voertuigen van de klant door medewerkers van Brabants Feestverhuur NV is volledig op risico van de klant. Eventuele schade aangebracht aan het voertuig van de klant, als gevolg van het laden of lossen door onze medewerkers, wordt niet vergoed. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 6. De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze de gebouwen van Brabants Feestverhuur NV hebben verlaten tot aan de inlevering hiervan.
 7. Afhaling en inlevering met aanhangwagen of open (vracht)wagen is verboden. Brabants Feestverhuur NV heeft te allen tijde het recht om afhaling te weigeren. Bij foutieve inlevering van de materialen, strijdig met artikel 7, heeft Brabants Feestverhuur NV het recht om de volledige waarborg in te houden en eventueel bijkomende schadevergoeding te eisen.
 8. Bij inlevering zullen de gehuurde goederen worden nagekeken door Brabants Feestverhuur NV op mogelijkse tekorten en/of breuk. Tekorten en/of breuk worden aangerekend aan nieuwwaarde. Tekorten kunnen door de klant worden ingeleverd tot 30 dagen na vaststelling, waarop Brabants Feestverhuur NV zal overgaan tot terugbetaling hiervan. Na deze termijn worden terugbetalingen niet meer uitgevoerd.
 9. Bestekken dienen gespoeld en per soort terug in de corresponderende bakken geplaatst te worden. Voor niet gesorteerde bestekken kunnen wij een forfaitaire vergoeding aanrekenen van 25 EUR excl. BTW.
  Glazen dienen gespoeld en terug met opening naar beneden in de corresponderende korven geplaatst te worden. Voor foutief geplaatste glazen kunnen wij een forfaitaire vergoeding aanrekenen van 25 EUR excl. BTW.
  Met gespoeld bedoelen we dat het grofste vuil verwijderd dient te worden (etensresten van de borden/uit de glazen). Glaswerk en borden moeten niet volledig afgewassen te zijn, reiniging hiervan zal steeds gebeuren door Brabants Feestverhuur NV.
 10. Toestellen dienen proper terug ingeleverd of opgehaald te worden. Bij inlevering of ophaling in vuile staat kunnen wij een forfaitaire vergoeding aanrekenen van 30 EUR excl. BTW.
 11. Levering door Brabants Feestverhuur NV zal gebeuren op de exacte locatie van de klant naar keuze, echter bij afstanden groter dan 5 meter van vrachtwagen tot exacte locatie kan er een meerprijs van 45 EUR excl. BTW per uur, per werknemer worden aangerekend. Eenzelfde meerprijs van 45 EUR excl. BTW per uur, per werknemer kan aangerekend worden bij levering op onverharde ondergrond (gras, zand, kiezelstenen,…). Eenzelfde meerprijs van 45 EUR excl. BTW per uur, per werknemer zal aangerekend worden zodra onze werknemers bij levering en/of ophaling meer als 15 minuten dienen te wachten op de klant, of tot de klant de materialen heeft klaar gezet op eenzelfde wijze zoals deze zijn afgeleverd geweest.
 12. Levering door Brabants Feestverhuur NV zal steeds plaatsvinden op het gelijkvloers. Levering op verdiep, via trap, of via lift zal enkel worden uitgevoerd na voorafgaandelijke aanvraag en tegen betaling van een meerprijs. Deze meerprijs zal voorafgaandelijk bepaald en gecommuniceerd worden aan de klant door Brabants Feestverhuur NV.
 13. Levering door Brabants Feestverhuur NV van de gehuurde goederen zal steeds plaatsvinden in verpakte vorm (in bordenbakken en/of glazenkorven, op paletten, in karren, en dergelijke meer). Het uitpakken, plaatsen en/of opstellen van de gehuurde goederen is ten laste van de klant. Dit zal enkel worden uitgevoerd door Brabants Feestverhuur NV mits voorafgaandelijke aanvraag en tegen betaling van een meerprijs. Deze meerprijs zal voorafgaandelijk bepaald en gecommuniceerd worden aan de klant door Brabants Feestverhuur NV.
 14. Brabants Feestverhuur NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de levering niet op de gevraagde locatie kan plaatsvinden door onvoorzienbare factoren; waaronder maar niet beperkt tot geblokkeerde ingangen, afgesloten straten, foutief doorgegeven locatie,… De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 15. Bij ophaling door Brabants Feestverhuur NV van de gehuurde goederen dienen deze verpakt klaar te staan zoals bij levering (in bordenbakken en/of glazenkorven, op paletten, in karren, en dergelijke meer). Het inpakken, afbreken en/of demonteren van de gehuurde goederen is ten laste van de klant. Dit zal enkel worden uitgevoerd door Brabants Feestverhuur NV mits voorafgaandelijke aanvraag en tegen betaling van een meerprijs. Deze meerprijs zal voorafgaandelijk bepaald en gecommuniceerd worden aan de klant door Brabants Feestverhuur NV.
 16. Leveringen en ophalingen door Brabants Feestverhuur NV worden verricht van maandag tot en met donderdag tussen 7u – 17u, op vrijdag tussen 7u – 15u. Bij bepaling van het richtuur voor levering en/of ophaling moet men rekening houden dat medewerkers van Brabants Feestverhuur NV de locatie dienen te verlaten voor 17u (van maandag tot donderdag) of voor 15u (op vrijdag). Leveringen op zaterdag, zondag of feestdagen zijn mogelijk mits voorafgaandelijke aanvraag, en tegen betaling van een meerprijs op de normale transportkost.
 17. Betalingsvoorwaarden bij afhaling door de klant zelf: contante betaling (CASH, geen bancontact) aan het onthaal of per overschrijving op voorhand/op vertoon van betaalbewijs. Gehuurde goederen worden niet meegegeven zonder volledige betaling op voorhand.
 18. Betalingsvoorwaarden bij levering door Brabants Feestverhuur NV: per overschrijving op voorhand/ op vertoon betaalbewijs, of door contante betaling (CASH, geen bancontact) op het ogenblik van de levering. Levering zal geweigerd worden indien niet aan deze betalingsvoorwaarden is voldaan.
 19. De huurovereenkomst wordt als aanvaard beschouwd bij het plaatsen van de bestelling door de klant.